Skip to main content

Donationer

 

Stiftelsen tar tacksamt emot donationer dels för sin löpande verksamhet och dels för specifika projekt.

Stiftelsen tar tacksamt emot större donationer (> 10 000:- kronor) och emotser då gärna en kontakt från donatorn innan medel överförs.

Donationer kan göras till stiftelsen generellt eller till ett specifikt projekt. Vänligen ange ändamål när du fyller i dina uppgifter.