Skip to main content

”Stiftelsen ska främja utveckling och byggnation av attraktiva och hållbara samhällen. Stiftelsen stödjer insatser och innovationer från personer eller organisationer som har idéer om att skapa lösningar för energi-, klimat-, och infrastruktur som gagnar miljön, eller har andra idéer med fruktbart och skonsamt nyttjande av våra resurser på landsbygd och i tätort, i och utanför Sverige.”

/Daga Wennerström, stiftare

Om stiftelsen

 

Stiftelsens arbete präglas av prestigelöshet, flexibilitet, engagemang och delaktighet. Vi strävar efter tydlighet, visa respekt och ta ansvar och återkoppling i det vi gör. Vi vill hysa omtanke och ärlighet.

Stiftelsen följer FNs deklaration om mänskliga rättigheter och arbetar efter FNs miljömål.

Stiftelsen arbetar efter allmänna affärsetiska regler.

Att stödjas och stödja

Insamlingsstiftelsen för hållbara samhällen grundades på senhösten 2018 och kan stödjas med donationer, insamling av medel som är en viktig uppgift för stiftelsen. Dessa vill stiftelsen sedan använda för att stödja skapande av hållbara samhällen.

Stiftelsen arbetar systematiskt med att hitta projekt som dels är möjliga för stiftelsen att stödja och dels realistiska att kunna genomföra.

Stiftelsen är ung och har ännu inte möjligheter att ge ut stipendier som är en av stiftelsen långsiktiga målsättningar.

Har du förslag på insamlingar och projekt med hållbar prägel så skriv gärna ner detta och mejla till stiftelsen på info@hallbarasamhallen.se .

Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:

 • Donationer
 • Stipendieanslag
 • Fonder, bidrag, kontanter
 • Projekt- och verksamhetsstöd
 • Näringsverksamhet i form av samarbeten med andra aktörer i samhället som verkar inom ändamålen

Stiftelsens fullständiga ändamål

 • Främja utveckling av landsbygd och tätort med fokus på innovationer, miljö och besöksnäring.
 • Främja projekt i enlighet med syfte gärna med fokus på inflyttning till mindre orter.
 • Främja insatser och innovationer som går i enlighet med syftet.  Främja forskning, utbildning och tillämpningar som ämnar att fördjupa kunskaperna inom området.
 • Dela ut stipendium till personer som verkar i enlighet med stiftelsens syfte.
 • Samverka med andra stiftelser och fonder inom så väl som utom Sverige.
 • Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

De globala målen

Stiftelsen stöder FNs globala miljömål. De är 17 stycken och för Insamlingsstiftelsen hållbara samhällen är det några mål som sticker ut mer än andra.