Skip to main content

Skapa ett hållbart samhälle

– tillsammans gör vi det möjligt

Så kan du bidra

Vad kan du göra nu för klimatet och ett hållbart samhälle?

Insamlingsstiftelsen Hållbara samhällen tar emot donationer, i stort som i smått, från företag, föreningar, privatpersoner och andra stiftelser.

Är du företagare, förening eller stiftelse kan du bli sponsor eller partner i något av våra projekt. Är du privatperson kan du stödja Stiftelsen och något av våra projekt.

Stiftelsens insatser idag är till stor del ideella och beroende av insamlade medel. Genom insamlade medel kan Stiftelsen öka sin egen förmåga och mer framgångsrikt ansöka om och erhålla bidrag från det offentliga, fonder och andra stiftelser för de projekt Stiftelsen stöder.

Din donation är viktig för oss och ett viktigt bidrag till stöd för klimatet och ett hållbart samhälle. Använd vårt bankgiro 5742–6744 eller Stripe.

 

Ett av våra mål nu är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att stödja projekt som tillvaratar lokala resurser och ökar möjligheterna till boende och näringsverksamhet på landsbygden.

Ett annat av våra mål nu är att stödja projekt som genomförs energieffektivt. Stiftelsen medverkar till att skap gröna energilösningar från bl a vindkraftverk där också vätgas kan produceras som sekundär energikälla för elproduktion till maskiner, fordon och fastigheter. Grön vätgas kan också produceras från t ex solpaneler, vågkraft och geotermisk energi.

Stiftelsen erbjuder efter prövning möjlighet för den som vill att engagera sig i vårt arbete eller i något av våra projekt. Du kan anmäla ditt intresse till info@hallbarasamhallen.se.

Du, ditt företag eller organisation kan ha egna projekt där Du önskar medfinansiering eller samarbete med Stiftelsen och då är Du välkommen att lämna in en ansökan till info@hallbarasamhallen.se.

DONERA ETT BIDRAG

Din donation är viktig för oss och ett viktigt bidrag till stöd för klimatet och ett hållbart samhälle.

Aktuellt

Skärgårdens vätgasfabrik

Stiftelsen är engagerad i och stöder projektet ”Skärgårdens vätgasfabrik” på Ljusterö i Stockholms skärgård.

Hållbar framtid för Huså

Stiftelsen är engagerad i ett projekt ”Hållbar framtid för Huså”. Detta är ett nätverk av aktörer som SAMVERKAR och arbetar för en utveckling av Huså och hela Kallbygden.

Nya projekt

Stiftelsen samverkar med företag och söker fler partners för att utveckla och genomföra projekt som bidrar till klimatomställningen och en hållbar utveckling av samhället.

En bys berättelse och en ny servicebutik

I Huså by på den västra sidan av Kallsjön och den östra sidan av Åreskutan har de boende önskemål om att kunna etablera en servicebutik, såsom den obemannade butiken som drivs av genom Handlarn i Skålan, i Bergs kommun. 

Vi behöver en lokal energihushållning

Ett av våra mål är att projekt ska genomförs energieffektivt. Energi som elektricitet kan produceras lokalt från bl a vindturbiner, solpaneler, vågkraftsanläggningar och geotermiska djupborrade brunnar.

Vi söker samverkan med andra stiftelser

Stiftelsen får genom sina samverkansparter och de förfrågningar som kommer till Stiftelsen insikt i ett stort antal projekt och önskemål om kunna få hjälp med att komma igång. Det är ett omfattande arbete att gå igenom och värdera realismen och genomförbarheten i olika projektförslag.

Stiftelsen har inga egna resurser att tillmötesgå och stödja genomförbara projekt utan samverkan med andra parter. Här är samverkan med andra Stiftelser ett särskilt angeläget önskemål då detta kan skapa synergier både resursmässigt och finansiellt.

Du som företräder en stiftelse och ser möjligheter att hjälpa till så är vi tacksamma för en kontakt och dialog kring detta.