Nya projekt

 

Stiftelsen samverkar med företag och söker fler partners för att utveckla och genomföra projekt som bidrar till klimatomställningen och en hållbar utveckling av samhället. Stiftelsen har t.ex. möjlighet att i samverkan med företag och andra organisationer stå som sökande part för olika projektmedel.

Flera nya projekt finns från idéstadie till ett startup-skede där Stiftelsen kan bli en möjlig samverkande part för att skapa finansiering och lösa genomförandet.

Exempel på möjliga projekt är:

  • Att skap hyreslägenheter och lokal service i ett landsbygdssamhälle med egen grid för grön elproduktion och lagring med vätgas.
  • Att skap lokala grider för elproduktion i Hammarby Sjöstad med solpaneler och energilagring i vätgas.
  • Att utveckla fler lokala produktionsanläggningar för vätgas från sol och vind i t.ex. Jämtland, Värmland och Stockholms län. 

En optimeringsstudie för en djupgeotermisk anläggning i syfta att utvinna större mängder geotermisk energi vilket kan bli ett effektivt sätt att minska CO2-utsläpp.

Du kan i detta fall om du vill ange att bidraget ska gå till ”A-insamlingen”, Stiftelsens allmänna insamling. Använd gärna vårt bankgiro 5742–6744 eller Stripe.

 

Insamling

För att nå våra klimatmål behöver vi alla dra vårt strå till stacken. För stiftelsens arbete är insamlade medel en lika viktig del som andra insatser och stöd. Det Du och Dina medmänniskor och organisationer kan donera blir ett bidrag för att få ett bättre klimat för oss alla och ett hållbart samhälle.

Du kan idag välja att donera till;

  1. Stiftelsen allmänna insamling som syftar till att aktivera och stimulera människor att starta och driva projekt som utvecklar hållbara samhällen, t.ex. genom att dela ut stipendier. Märk donationen ”A-insamling”.
  2. Stiftelsens särskilda insamling för projekt i Huså by som syftar till att genomförande av ett hållbart samhälle. Märk donationen ”H-insamling”.
  3. Vill du att det ska avse projekt generellt i Kallbygden märk donationen ”K-insamlingen”.
  4. Stiftelsens särskilda insamling för projektet Skärgårdens Vätgasfabrik som syftar till att möjliggöra bl a hållbara sjötransporter i Stockholms skärgård. Märk donationen ”V-insamling”.
  5. Stiftelsens enskilda insamling för idéer och projekt som Du själv vill föreslå att stiftelsen ska kunna pröva att stödja. Sådana donationer kan inte villkoras och är det så att Du vill donera ett större belopp rekommenderar vi att du först kontaktar stiftelsen.  

Stiftelsen bedriver ett utvecklingsarbete som syftar till att lyfta fram behov och möjligheter för lokala aktörer att verka lokalt och regionalt på ett hållbart sätt.

Om t.ex. ett utredningsuppdrag stiftelsen utfört visar att ett projekt har gynnsamma förutsättningar och är förenligt med stiftelsens ändamål så kan stiftelsen ta initiativ att driva ett sådant projekt och söka medel för det.

Har du ett hjärta för hållbarhet och vill stödja ett oberoende arbete för t ex en lokal energihushållning eller andra projekt för ett hållbart samhälle så kan du ge ett bidrag för detta till stiftelsen.

Vill du bidra?

Donera