Skip to main content
Uncategorized

En bys berättelse och en ny servicebutik

En bys berättelse och en ny servicebutik

 

I Huså by på den västra sidan av Kallsjön och den östra sidan av Åreskutan har de boende önskemål om att kunna etablera en servicebutik, såsom den obemannade butiken som drivs av genom Handlarn i Skålan, i Bergs kommun. Andra exempel är butikskedjan Lifvs och ICA ToGo. Med en obemannad butik ska man kunna erbjuda Husåbor dagligvaror, drivmedel/laddning och annan kommersiell service dygnet runt varje dag på året. 

I Huså bor idag inte speciellt många människor, 74 bofasta i juli 2021. Inflyttning har dock varit stark de senaste åren och beräknas fortsätta med fler och fler barnfamiljer som flyttar in. Tillsammans med en hel del fritidshusägare och flera äldre som är folkbokförda på andra håll i landet men tillbringar en stor del av året i Huså så blir befolkningsunderlaget större. Till detta kommer sedan fritidsboende och besökare under högsäsongerna för turismen på sommar och vinter.

Närmaste livsmedelsbutiker och tillika drivmedelsanläggningar finns idag i Björnänge (E14), Järpen samt på andra sidan Kallsjön i Kall, samtliga mer än 20 km från Huså. ICA Björnänge har våren 2022 i skidområdet/stugområdet Åre Björnen öppnat en ICA ToGo, som inte har fullsortiment men är då obemannat öppen dygnet runt.  Under högsäsong är underlaget 15 000 bäddar. 

Konsten att driva en liten butik

I Skålan är underlaget 120 bofasta plus besöksnäringens bidrag. Butiken omsätter ca 1,4 milj kronor på ett år eller ca 10 000:- kr/invånare. Butiken sköts av deltidsanställda. Man samordnar administration och ekonomi med andra organisationer och föreningar i byn. Skålan har en byförening (byalag) som sköter det mesta såsom en ekonomisk förening, sedan finns det en rad ideella föreningar för t ex Föreningshuset, vägbelysning, korpen m fl. Man har flera fastigheter förutom föreningshuset och lägenheter för uthyrning. Butiken startades vid årsskiftet 2017/2018.

Man har en förskola med 8 barn. Totalt har man 9 deltidsanställda och framhåller att fördelen med en gemensam ”ekonomienhet”, att bara ha en kassör och sedan kan varje förening och företag fokusera på sin sakfråga.

Butiken i Skålan är ett exempel på ett gemensamt lokalt initiativ för en levande landsbygd.  

Skålan visar på möjligheten med ett samlat grepp. I Huså by tas nu genom byalaget ett samlat grepp för byns utveckling både organisatoriskt och fysiskt. Frågan om servicebutik drivs parallellt med utveckling av nya hyresbostäder för fastboende, generationsskifte i liftanläggningen och smarta energilösningar samt utveckling av infrastrukturen för väg och VA i byn. I en liten by som Huså är lokala initiativ beroende av stöd i det initiala skedet för att på sikt kunna bära sin egen ekonomi och bli hållbart. Genom detta skapas möjligheter för nya näringsidkare att etableras sig.

Byalaget har konstaterat att en viktig del i utvecklingsarbetet är att skriva byns nutida berättelse. Huså bys historia är sedan tidigare väl dokumenterad genom boken ”Huså bruks historia” och genom Husåspelet. Nu kommer en generationsväxling till byn och de unga och nyinflyttade skapar ny historia och detta behöver knytas ihop med tidigare historien. Det blir då en sammanhängande berättelsen som skapar insikt och förståelse, bevarar byns kultur och själ samt för över tradition och kunskap mellan generationerna. Detta arbete kommer att kräva insatser både ekonomiskt och resursmässigt.

Att stödja Stiftelsen i detta arbete är något vi är mycket tacksamma för och en möjlighet för Dig och ditt företag/organisation att bidra till hållbar utveckling av samhället.

En donation från dig eller ditt företag till stiftelsen kan göra skillnad. Utvecklingen av lokalsamhället Huså by har idag små möjligheter till ekonomiskt stöd från någon organisation eller myndighet. Viljan och motiveringen i byn är stort och en donation till stiftelsens insamling för en Hållbar framtid i Huså kan vara det som sätter fart.

Vill du bidra?

Donera

Leave a Reply